100+ सॉरी स्टेटस मराठी | Sorry status marathi | Sorry quotes in Marathi.

तुमच्या मित्र-मैत्रिणी बरोबर नक्की share करा.

Sorry status Marathi / सॉरी स्टेटस मराठी????

Sorry quotes in Marathi: मित्रांनो आपण आपल्या आयुष्यात कधी ना कधी कुठे तरी चुकतोच, कधी कधी नकळत आपली चूक होऊन जाते किव्हा नकळत आपण समोरच्या व्यक्तीच मन दुखावतो व अशा वेळो फक्त सॉरी बोलून समोरचा व्यक्ती तुमची चूक माफ करेल च असे नसते. आणि म्हणूनच आम्ही आजच्या लेखात घेऊन आलो आहोत Sorry quotes in Marathi.
Sorry message in Marathi सोबत आम्ही या लेखामध्ये Sorry message in Marathi चा देखील समावेश केलेला आहे. त्यामुळे कळत-नकळत तुमच्या कडून चूक झाली असेल तर या लेखातील सॉरी मराठी स्टेटस च्या मदतीने समोरच्या व्यक्तीला सॉरी बोला.
तर मग वाट कसली बघताय आताच या लेखातील एक सॉरी मेसेज कॉपी करा लगेच तुमच्या मित्राला, गर्लफ्रेंड ला किव्हा तुमच्या बॉयफ्रेंड ला सेंड करा.

Sorry message-SMS in Marathi / माफी संदेश मराठीमध्ये

Sorry message-sms in Marathi
Sorry…
जर समोरची व्यक्ती स्वतःच
रागवते आणि स्वतःच sorry बोलत
असेल तर त्या व्यक्ती ला कधीच
स्वतःपासून दूर करू नका … 
 
मनापासुन Sorry म्हणणा-यांना
माफ करत जा
कारण आजकाल सगळ्यांकडे
मन नसतं….!
 

Friendship sorry quotes in Marathi

 
Friendship sorry quotes in Marathi
Sorry मी केलेल्या त्या
प्रत्येक चुकीसाठी…sorry
माझ्यामुळे तुझ्या डोळ्यात
आलेल्या त्या प्रत्येक अश्रू साठी…
sorry तुझ्या मनाला लागलेल्या
त्या बोलेल्या त्या प्रत्येक शब्दासाठी
i’m really so sorry…
आयुष्यात तुम्हाला Sorry तेच लोक बोलतील
ज्यांना त्यांच्या ego आणि self respect पेक्षा
तुम्ही जास्त Important असतात..
 
????‍♂️ ???? ????‍♀️ चुकलो मी, आता काय आयुष्यभर बोलणार नाहीस का?
चल आता मी तुझी जाहीर माफी मागतो, आता तरी बोल ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ कसे तुला समजावू एकदाच सांग ना माझी चूक,
माझा गुन्हा एकदाच सांग ना ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ Sorry….
तुझी काळजी घेतल्याबद्दल ????‍♂️ ???? ????‍♀️

Sorry quotes in Marathi | Sorry SMS Marathi

Sorry quotes in Marathi
माझ्या मुळे जर
तुला त्रास झाला
असेल तर मला
माफ कर.
 
मी तुझ्या आयुष्यात
येऊन तुला फक्त त्रासचदिला.
ही चूक पुन्हा नाही करणार
Sorry
जमलंच तर माफ कर please.
 
मी न केलेल्या चुकांसाठी
माफी मागून मला थकायला झालं आहे.
पण आपलं नातं वाचविण्यासाठी
मी हे करत आहे हे लक्षात घे.
समोरच्याच्या मनाप्रमाणे
प्रत्येक वेळी मला वागायला जमेलच असं नाही.
पण नाही वागता आलं तर नक्कीच
त्यासाठी मनापासून माफी

Sorry message for boyfriend

Sorry status for husband-boyfriend

 

कधी कधी आपली चुकी
नसतानाही आपण सारी बोलतो
कारण मनात भीती असते
आपल्या आवडत्या व्यक्तीला
गमावण्याची.
माझ्या कोणत्याही
गोष्टीचा
राग आला असल तर
PLEASE मला माफ कर.
 
Sorry त्या! प्रत्येकगोष्टीसाठी
ज्यांच्यामुळे तुझं मन
दुखावलं गेलं असेल..
 
Sorry
आजपासून परत कधीच
त्रास नाही देणार
 
माझी चूक झाली… मला
मान्य आहे…. त्याकरिता
मोठ्या मनाने मला क्षमा
करावी पुन्हा असे नाही होणार…

 

विज्ञापन ADVERTISEMENT

नात्यात होणाऱ्या चुका
कधीच प्रेमापेक्षा मोठ्या
नसतात
म्हणून लगेच
माफ करून टाकायचं.

Sorry message for friend | I am sorry in Marathi

Sorry message for friend

 

आता तु बोलणार आहेस
की नाही.. का? असंच
रुसुन बसणार आहेस
Sorry यार्र्रर्रर्र????.,
 
 
जर तुमच्या सॉरी बोलल्यामुळे जर
एखाद नात
टिकणार असेल तर
आपला इगो बाजूला ठेवून Sorry
बोलून टाका.
 
 जे भांडल्यावर क्षमा मागतात
त्यांची चूक असते म्हणून नव्हे
तर त्यांना आपल्या माणसांची
पर्वा असते म्हणून.
आपल्याला एखाद्या व्यक्तीकडून
सॉरी ची अपेक्षा नसतेच
त्या व्यक्तिने परत तीच चूक करू नये
एवढीच अपेक्षा असते.
चूक नसतानाही जी व्यक्ती सॉरी बोलते
तिला स्वतःच्या इगो पेक्षा आपलं
नात जास्त महत्वाचं असत.

Sorry shayari marathi

जर नकळत कोणाची मनं
दुखावली असतील तर
मनापासून Sorry मित्रांनो.
 
माझ्याकडून चुकून जर कोणाचं मन दुखावलं गेलं
असेल तर sorry त्याबद्दल आजच माफी मागतो
कारण जिंदगीचा काय भरोसा नाही उद्या मी
असेलच म्हणून.
 
Sorry. माझी चुक झाली
पण..
कुणाला चुकीचं समजण्या
अगोदर एकदा त्याची
परिस्थिती जाणून घेण्याचा
प्रयत्न नक्की करा.
 

orry bayko msg in Marathi

Sorry status for wife in Marathi

 

राग त्याच व्यक्ती
वर करावा
ज्याला आपण
आपलं मानतो…..
आणि प्रेम त्याच्यावर
करावं की जो
त्याची चूकी नसताना ही
आपल्याला SORRY बोलतो..
.कारण त्याला SORRY
पेक्षा तूमच्याशी नात
महत्त्वाचे वाटत असते…..*
 
कोणीतरी मला विचारलं
राग
म्हणजे
काय
मी हसत उत्तर दिलं राग म्हणजे
दुसऱ्याची चूक असताना
स्वतःला त्रास करून घेणे!
 
Sorry म्हटल्याने काय आपण कमीपणा
घेतल्यासारख होत नाही,
ज्यांना नात टिकवायचं असत,
ते बरोबर sorry बोलतात.
 
कोणी शंभर वेळा माफी मागून
Sorry बोलत असेल ना तर
त्या व्यक्तीला माफ करावं कारण
त्या व्यक्तीच पहिलं Sorry हे
चुकीबद्दल असत आणि नंतरचे
तुम्ही त्या व्यक्तीपासून दूर जाऊ नये
म्हणून !!!
 
खुप सोप असतं कुणाचंही
मन दुखवुन त्याला
SORRY
म्हणंन…पण..?
खुप कठीण असती
आपलं मन दुखावलेल
असताना समोरच्याला
I AM FINE म्हणंन.
 
‘Sorry’
बोलून काही होत नाही,
जी गोष्ट हृदयाला लागली ना
ती लवकरविसरता येत नाही..
माफी मागताना
केवळ माफी मागू नये
तर ती चूक पुन्हा घडणार नाही
याची काळजी घ्यावी यातच सर्व आलं
चूक झाल्यावर सॉरी
बोलणं हे सहज सोपं आहे
पण बोलताना विचार केला तर
ही वेळ येणारच नाही याचाही
विचार व्हावा

sorry quotes for love in Marathi

Sorry status for girlfriend in Marathi

 

विज्ञापन ADVERTISEMENT
सोडशील का हा रुसवा
आणुन गालावर थोडंसं हसू
नको ना असं छोट्या छोट्या
गोष्टींसाठी माझ्यावरती रुसू.
 
माझ्या
Pilluचा
राग गेला
नाही का
अजुन…
#SORRY
 
नाराज नको होतं जाऊ माझ्यावर
तुझ्याशिवाय कोणीचं नाही माझं….
 
Sorry 
आपण चुकीचे आहोत असा नाही होतं,
Relationship
टिकवण्यासाठी sorry बोलावं लागतं..
 
ऐक ना Jaan
‘Sorry’
ना अजून किती
रुसून बसशील.
 
????‍♂️ ???? ????‍♀️ आरे मित्रा मला विसरू नकोस
या हसऱ्या चेहऱ्याला कधी रडवू नकोस कधी
 तुला माझी एखादी गोष्ट आवडली नाही तरी
 माझ्यापासून दूर होऊन मला शिक्षा देऊ नकोस ????‍♂️ ????
????‍♂️ ???? ????‍♀️ अजानतेपणी मी तुला दुखावलं
मी माझी चुक मान्य करतो.
तुही माझी चुक माफ करशील हीच अपेक्षा
Sorry from my Heart ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ राग त्याच व्यक्ती वर करावा
ज्याला आपण आपलं मानतो आणि प्रेम त्याच्यावर करावं
की जो त्याची चूक नसताना ही आपल्याला
सॉरी बोलतो कारण त्याला Sorry पेक्षा
तूमच्याशीं नात महत्त्वाचे वाटत असते ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ बोलण्याच्या ओघात भलतंच बोलुन गेलो
 आणि आता तू बोलायलाही तयार नाहीस क्षमस्व!
किमान हे वाचुन तरी मला माफ कर ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ जर कोणी १० वेळा Sorry म्हणतं असेल
 तर त्याला माफ करा कारण पाहिले Sorry त्यांनी केलेल्या चुकीबद्दल असते
आणि बाकी ९ तुम्ही त्यांच्यापासून दूर जाऊ नये म्हणून असते ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ अबोल किती राहशील प्रिये कधीच नाही सांगणार का?
 मनातले भाव तू सारे मनातच ठेवणार का? ????‍♂️ ???? ????‍♀️

Mafi quotes in Marathi

Sorry SMS for whatsapp marathi

 

वेळ निघुन गेली की तुम्ही
SORRY तर बोलु शकता पण
जे काही घडलं ते बदलु नाही
शकत.
 
जेव्हा
विश्वास
तुटून जातो तेव्हा
तुमच्या
Sorry ला
पण काहीच
किंमत
नसते.????
 
 
दुख तर तेच देतात
ज्यांना आपण हक्क देतो,
नाहीतर
परके चुकून धक्का लागला
तरी
sorry
बोलतात….
 
 
Sorry
माझंच चुकलं,
मीच हा विचार केला की
तुझं माझ्यावर प्रेम आहे…
 
 
प्रत्येक दिवस एक अपेक्षा
घेऊन सुरु होतो आज तरी
तू बोलशील
Sorry.
 
 
एखाद्याला विचार न करता
खूप बोलून नंतर Sorry म्हणणे,
हे म्हणजे…
काच तोडून त्याला सेलोटेप
लावण्यासारखं असतं….
 
????‍♂️ ???? ????‍♀️ तुझ्या चेहऱ्यावरचा राग तुझ्यासारखाच गोड आहे म्हणूनच माझ्या मनाची तुझ्याकडे ओढ आहे तुझ्या अबोलेपणाचे कारण माझ्यावरचा राग आहे मी अबोला कसे राहू, तुझ्याशिवाय मला कोण आहे ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ माझ्याकडून काही चूक झाली असेल तर माफ कर तुझी आठवण आली नसेल तर माफ कर तसेही माझे हृदय तुला विसरणार नाही पण जर ते थांबले तर मला माफ कर ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ माझ्याशी बोलायचे नाहीये…. ठीक आहे पण एक लक्षात ठेव तो अबोल राहिलेला एकेक दिवस आपल्यातील अंतर अजून वाढवेल प्लिज मला माफ कर ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ नका लावू कोणाला जीव, दुनिया झाली खूप निर्जीव भावनेशी खेळून लोक हृदय तोडतात, बर्बाद करून sorry बोलतात ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ काय झाला गुन्हा की तू मला परकं केलंस कोणाच्या भरवश्यावर मला एकटं सोडलंस माफ कर मला माझ्या चुकीसाठी ज्यामुळे तू माझी आठवण काढायचे सोडलंस ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ मी खूप दिलगीर आहे की आपण कमी मानले आपण माझ्यासाठी सर्व काही आहात मला क्षमा करायची तुमची मनापासून कल्पना आहे का? ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ असल्याबद्दल मला वाईट वाटते असा मूर्ख पण मी आहे प्रेम करणारा एक मूर्ख तुझ्याबरोबर ????‍♂️ ???? ????‍♀️
????‍♂️ ???? ????‍♀️ मला माहित आहे की मी तुला दुखावले पण मला वाटते की आम्ही आहोत अजूनही असल्याचे होते मी आहे क्षमा करा ????‍♂️ ???? ????‍♀️

orry Marathi status

Sorry SMS for Whatsapp Marathi
काही फायदा नसतो तुमच्या
त्या Sorryचा जेव्हा
तुमचं बोलणं समोरच्याच्या
मनाला लागलेलं असत.
 
तू Sorry
नको बोलुस…
मी
ती माझी चुक होती
तुझ्यावर विश्वास ठेवला.
 
चुकी कोणाचीही असुदे
नेहमी सॉरी तीच व्यक्ती बोलते
ज्याला त्या नात्याची जास्त
गरज असते.
मी काहीही बोलत नाही
याचा अर्थ असा नाही की
मी चुकलेला आहे
मी तर तुझ्यासाठी शांत आहे
कारण मला तुला गमवायची भीती आहे.
असेंन तुझा अपराधी
फक्त एकच सजा कर
मला तुझ्यात सामावून घे
बाकी सर्व वजा कर.
कोणी चुकले तर त्याला
क्षमा करून द्यायची कारण
माणसापेक्षा चूक महत्वाची नसते.
क्षमा करण्यासाठी
खूप मोठं मन असायला हवं असत.
आणि ते प्रत्येकाजवळ नसत.
Final Word For Sorry Status in Marathi:
 
वेळेत केलेलं काम कधीही चांगलं नाहीतर वेळ निघून गेल्यावर आपण हात चोळत राहतो, माझ्या मते तुमच्या प्रियकराला किव्हा तुमच्या प्रियसीला सॉरी बोलताना आपण जास्त विचारच केला नाही पाहिजे.
 
एका सॉरी मुले जर तुमचं नातं टिकत असेल किव्हा तुमचे नटे अजून दृढ होत असेल तर लगेच सॉरी बोलून टाका तसेच या लेखातील Sorry Quotes in Marathi आणि Sorry Marathi Status चा वापर करायला करा. जेणे करून समोरचा व्यक्ती तुम्हाला हसत हसत माफ करेल. 
 
Also, Read This –

 


तुमच्या मित्र-मैत्रिणी बरोबर नक्की share करा.